۹ هزار پرستار درگیر عوارض ویروس کرونا هستند - برگزیده ها