انتخابات در امنیت کامل سایبری برگزار شد

انتخابات در امنیت کامل سایبری برگزار شد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه انتخابات در امنیت کامل سایبری برگزار شد، گفت: در حوزه امنیت سایبری در شش ماهه دوم سال گذشته با حجم حملات سایبری برابر با سه سال گذشته روبرو بودیم.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در انتخابات

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در انتخابات

راهی طولانی برای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی در فرایند انتخابات در پیش است، اما این فناوری در آینده‌ای نزدیک می‌تواند انتخابات را به فرآیندی شفاف، امن و کارآمد تبدیل کند.