وقتی «سینما»مثل «فیلم» دیدنی می‌شود/توسعه سالن‌سازی به روایت آمار - برگزیده ها