مشکلاتی که از رئیسی به رئیس دیگر منتقل می‌شود! - برگزیده ها