رضایت کامل از نتیجه جراحی وزنه‌بردار ملی‌پوش/ معتمدی در انتظار مجوز آغاز تمرینات - برگزیده ها