امیر قطر: بیانیه "اجلاس العلا" به منزله تجلی حل اختلافات است - برگزیده ها