احسان حدادی در قهرمانی جهان چندم می‌شد؟ - برگزیده ها