۵ میلیون دلار در ازای اطلاعات برای دستگیری یک رهبر ارشد القاعده - برگزیده ها