۲۷ میلیون ایرانی ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند - برگزیده ها