گزارش هاآرتص درباره نقش قطر در روابط میان فلسطین و رژیم صهیونیستی - برگزیده ها