پاسخ مقانلو به فریبرز عسگری: ۶ سال چکار کردید که حالا مدعی شده‌اید؟ - برگزیده ها