همگروه ایران، اولین فینالیست جام جهانی فوتسال - برگزیده ها