هشتم آذر زمان اعزام تیم ملی هندبال زنان به مسابقات قهرمانی جهان - برگزیده ها