قایقرانان معلول به مسابقات قهرمانی آسیا تایلند اعزام می شوند - برگزیده ها