سی و نهمی دختر دوچرخه سوار ایران در تور اسپانیا/ رقبای آسیایی جا ماندند - برگزیده ها