دعوت وزیر خارجه قطر از امیرعبداللهیان برای سفر به این کشور - برگزیده ها