تشکیل قرارگاه تولید تجهیزات پزشکی دانش‌بنیان - برگزیده ها