برترین‌های لیگ اسکیت سرعت بانوان معرفی شدند - برگزیده ها