ایران بدون حامد حدادی مقابل چین و ژاپن/ آخرین وضعیت مصدومیت کاپیتان - برگزیده ها