امدادرسانی به ٩٠ دستگاه خودروی گرفتار شده در برف و کولاک - برگزیده ها