افزایش موارد ابتلا به اُمیکرون در میان واکسینه نشده‌های برزیلی - برگزیده ها