اعتراض علیرضا دبیر به اجرای آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های استانی - برگزیده ها