سیروز کبدی سومین علت شایع مرگ و میر افراد ۴۵ تا ۶۴ سال

سیروز کبدی سومین علت شایع مرگ و میر افراد ۴۵ تا ۶۴ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد حاتمی، با اشاره به اینکه سیروز کبدی مرحله انتهایی بیماری پیشرفته کبدی و نتیجه التهاب و آسیب مزمن در کبد است، اظهار کرد: این بیماری بر اثر علل مختلف از قبیل هپاتیت ویروسیB و C کبد چرب، الکل، هپاتیت خود ایمنی، بیماری‌های مجاری صفراوی، بیماری‌های متابولیک ارثی از جمله بیماری