۹ کشته در پس سقوط هواپیما در جمهوری دومینیکن - برگزیده ها