۸ دوومیدانی کار نابینا و کم‌بینا عازم مراکش می‌شوند - برگزیده ها