۱۰۰ تن نمک غیر بهداشتی از یک واحد تولیدی در سمنان کشف شد - برگزیده ها