چارچوب هماهنگی شیعیان عراق پیوستن برخی نیروهایش به ائتلاف سه گانه را تکذیب کرد - برگزیده ها