پاور رنکینگ بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا/ گرگان در رتبه دوم - برگزیده ها