واکسن نورا از زمستان وارد بازار می‌شود - برگزیده ها