همه محورهای مواصلاتی باز است/ لزوم خودداری از سفر غیر ضروری در شرایط بارندگی - برگزیده ها