نکونام: صعود ما هنوز تمام نشده / اینجوری بازیکنان را می‌کُشیم! - برگزیده ها