نمایشگاه عکس «یک آن» افتتاح شد/ تمایز هنر عکاسی با صنعت عکاسی - برگزیده ها