نقشه راه تامین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی رونمایی می‌شود - برگزیده ها