موتورسواران رالی پاریس تا پرسپولیس به ایران رسیدند - برگزیده ها