ملی‌پوش رویینگ ایران به نیمه‌نهایی C و D قهرمانی جهان رفت - برگزیده ها