معاون اقتصادی وزیر خارجه: به زودی عسل و میگو به چین صادر می‌شود - برگزیده ها