مراقب سویه BQ.۱.۱ باشید/ هجوم اومیکرون بعد از تعطیلات کریسمس - برگزیده ها