مراسم بزرگداشت قیام ۱۷ شهریور در سراسر کشور برگزار می شود - برگزیده ها