مازندران در صدر انجام عملیات‌های امدادی طی آذرماه امسال - برگزیده ها