قیمت دلار ۸ آبان ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار و ۹۴۰ تومان رسید - برگزیده ها