فرهاد مجیدی: بازی سختی در پیش داریم/ وریا غفوری را مقابل نساجی نداریم - برگزیده ها