ضدواکسن‌ها نخست‌وزیر کانادا را سنگ‌باران کردند - برگزیده ها