صف طولانی متقاضیان اخذ پروانه روان‌شناسی حل می‌شود - برگزیده ها