شوینده ای که زندگی ام را شست و من را ثروتمند کرد - برگزیده ها