شرایط برای انتخابات فدراسیون تکواندو آماده است - برگزیده ها