سفر بایدن به منطقه موفق نبود/امیدواریم سفر پوتین تاثیر مثبت بر احیای برجام بگذارد - برگزیده ها