سروش محمدزاده از مشکلات ساخت «همبازی» گفت - برگزیده ها