دیپلمات سابق آمریکا از سفرش به میانمار دفاع کرد - برگزیده ها