دیدار وزیر محیط زیست عراق با معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع در تهران - برگزیده ها