دستگیری بیش از ۱۳۰۰ خلافکار در پایتخت - برگزیده ها